Utjecaj klime i prirodnog aerosola otoka Lošinja na plućnu funkciju

Ovim istraživanjem ispitujemo u kojoj mjeri lošinjska klima i prirodni aerosol imaju utjecaj na plućnu funkciju turista

Kako bismo dokazali da je lošinjska klima jednako blagotvorna na plućnu funkciju posjetitelja kao što je to bila i prije 125 godina kada su Mali i Veli Lošinj proglašeni klimatskim lječilištima, započeli smo sa provođenjem istraživanja.

METODE: Spirometrijom, odnosno metodom plućnog volumena i brzine protoka zraka prilikom udaha i izdaha, mjereni su parametri plućne funkcije ispitanika, registriranih gostiju Kampa Čikat, prilikom njihovog dolaska i odlaska sa Lošinja. Nakon u prosjeku 11 dana boravka na Lošinju, obavljeno je kontrolno mjerenje, a svi prikazani rezultati obuhvaćaju ukupno 93 ispitanika s provjereno dva valjana mjerenja.

REZULTATI: Za dva parametra – za FVC i za FEV1 utvrđena je statistički značajna razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja, i to u podgrupi ispitanika koji su imali inicijalni rezultat mjerenja FVC <100% očekivane vrijednosti, iako  nisu koristili nikakvu dodatnu terapiju ili poduzimali druge terapijske mjere. Zanimljivo je kako promjene plućne funkcije između inicijalnog i finalnog  mjerenja nisu bile statistički značajno povezane sa brojem dana između mjerenja, kao ni sa dobi, visinom, težinom ili spolom, te pušačkom navikom ispitanika.

ZAKLJUČAK: Rezultati dobiveni ovim istraživanjem potvrđuju kako je Lošinj iznimno koristan osobama sa poremećajima disanja, kojima bi boravak na Lošinju u proljetnim i jesenskim mjesecima znatno produžio stanje remisije. Također, olakšanjem disanja boravkom na zraku besprijekorne čistoće , kao i poboljšanjem iskašljavanja te smanjenjem kašlja, te oplemenjenim blagotvornim aerosolom moguće je dovesti do dugotrajne remisije.

Naime, u Hrvatskoj, ali i u Europi općenito dolazi do porasta opstruktivnih bolesti pluća i astme. Ukoliko za cilj imamo smanjenje potrošnje lijekova i njihove nuspojave, dugoročniju kontrolu kroničnih bolesti, produženje remisije te smanjenje akutnih upalnih komplikacija bolesti u zimskom periodu, prirodnim liječenjem te oporavkom na Lošinju moglo bi se postići zavidne rezultate.

Svakako je potrebno nastaviti istraživanja u suradnji sa hrvatskim pulmolozima, kako bi se do kraja ispitale koristi takvog oporavka, indikacije i kontraindikacije  za pojedine grupe bolesnika .

mr.sc. Anamarija Margan Šulc, dr.med.specijalist interne medicine;

Plavec D, Miculinić N, Jakovljević D, Šimičić Đ, Kovačević M

Istraživanje je dovelo do zaključka kako boravak na otoku Lošinju ima blagotvorni utjecaj za osobe sa smetnjama disanja