Zdravstvene usluge

Od stomatoloških i internističkih ordinacija, preko pedijatra i nutricionista, Lošinj nudi sveobuhvatnu i sofisticiranu specijalističku zdravstenu infrastrukturu, što se i očekuje od razvijenog centra zdravstvenog turizma. Liječnici na otoku posjeduju kvalifikacije visokog standarda te su iskusni u rješavanju mnogih zdravstvenih problema, od najjednostavnijih do najsloženijih ili hitnih.

Zahvaljujući sveobuhvatnoj zdravstenoj usluzi koja je dostupna na otoku vitalnosti, Lošinj je mjesto koje možete posjetiti i gdje sa sigurnošću možete znati da su stručnjaci u blizini i spremni na pomoć bez obzira na Vaše konkretno zdravstveno stanje.