O nama

Upoznajte nas! Jadranka d.d. & Turistička zajednica Grada Malog Lošinja

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja

S ciljem stvaranja i promicanja ugleda i identiteta turizma Grada Malog Lošinja, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju turizma Republike Hrvatske, osnovana je Turistička zajednica Grada Malog Lošinja.

  • Promoviranje otoka Lošinja kao turističke destinacije, planiranje i provedba strategija i koncepcija razvoja turizma, te podizanje razine kvalitete cijelokupne ponude na području Grada Malog Lošinja samo su neke od najznačajnijih zadaća naše Turističke zajednice.
  • Uz njih, nastoji se sudjelovati kako u stvaranju uvjeta za efikasniju koordinaciju svih turističkih subjekata, odnosno javnog i privatnog sektora, tako i u izradi razvojnih i strateških planova turizma na nivou grada.
  • Od ostalih zadaća ističemo davanje inicijativa te sudjelovanje u uređenju grada s ciljem unapređenja uvjeta boravka turista, poticanje akcija kojima je namjera zaštita okoliša te očuvanje turističkog prostora, prirodne i kulturne baštine.
  • Najmanje tri puta godišnje prikupljaju se i ažuriraju podaci o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), te radnom vremenu važnih ustanova poput zdravstvenih ustanova, pošte, tragovina te banaka, što su informacije važne za siguran i neometan boravak i putovanje turista.
  • Također, Turistička zajednica Grada Malog Lošinja izdaje promotivne materijale,  a s ciljem obogaćivanja turističke ponude redovito potiče i organizira kulturne, zabavne, umjetničke i sportske  manifestacije. Uz sve navedeno, TZG Malog Lošinja vodi jedinstveni popis turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka.Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i Predsjednik su tijela Turističke zajednice Grada Malog Lošinja. Sukladno Zakonu, od 2009. godine dužnost predsjednika TZG Malog Lošinja obnaša Gradonačelnik Grada Malog Lošinja. TZG Malog Lošinja djeluje temeljem Financijskog plana i godišnjeg Programa rada, a prihode ostvaruje iz različitih izvora: proračuna, boravišne pristojbe, turističke članarine i drugih.

Turistički ured TZG Malog Lošinja ima sjedište u Malom Lošinju, na adresi Priko 42, gdje obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na sve navedene zadaće.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MALOG LOŠINJA
A: Priko 42, 51550 Mali Lošinj
T: +385 51 231 884; +385 51 231 547
E: losinj@visitlosinj.hr
W: www.visitlosinj.hr

Jadranka Grupa 

Uprava Grupacije Jadranka d.d. objavila je Politiku upravljanja kvalitetom i okolišem koja je proizašla iz sustava za upravljanje kvalitetom ISO 9001: 2000 i sustava za upravljanjem okolišem  ISO 14001: 2004.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je uspostavljen i održavan tako da svi zaposlenici na  čelu s upravom, imaju obvezu sprječavati onečišćenje okoliša, očuvati zdravlje i sigurnosti ljudi, poštivati zakone i druge obvezujuće propise, odgovorno gospodariti s prirodnim resursima, prepoznavati i zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca, te neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa.

Uprava Grupacije Jadranka d.d. osigurat će redovito utvrđivanje godišnjih ciljeva u vezi s kvalitetom i okolišem, kako bi se omogućilo ostvarenje postavljenih općih ciljeva i politike.

Politika upravljanja  kvalitetom i okolišem je objavljena za sve zaposlene s ciljem definiranja misije, vizije i ciljeva kojima je krajnja svrha zadovoljstvo korisnika svih usluga koje Grupacija pruža.

Misija

Misija Grupacije Jadranka d.d. je osigurati kvalitetno i zdravo, te ekološki prihvatljivo  pružanje usluga proizvodnje hrane, te trgovačkih, hotelskih i kamperskih usluga.

Namjera je pri tome biti ustrajan u pružanju personalizirane usluge koja kupca, odnosno krajnjeg korisnika stavlja u središte pažnje te u stvaranju usluga i proizvoda s identitetom „zdravog življenja“ koji su za korisnike viših očekivanja. Također, misija je biti predan u osiguranju poticajne radne atmosfere i obrazovanju vlastitih kadrova, te u  očuvanju trajnih vrijednosti baštine kao jedan od većih nositelja gospodarskog razvoja lokalne zajednice.

Vizija

Grupacija Jadranka d.d. ima viziju biti prepoznata kao primjer najbolje prakse u uvažavanju načela zaštite okoliša, te ujedno biti u čitavoj Hrvatskoj, ali i širom svijeta, primjer najinovativije organizacije u svim svojim djelatnostima.

U skladu sa navedenom vizijom, na području turizma Jadranka grupa pruža najbolji doživljaj zdravog odmora na Jadranu. Na području trgovine pruža pomno odabrane i kvalitetne artikle koji prate potrebe različitih kupaca, na području nekretnina osigurava  sigurnu investiciju, te u ugostiteljstvu uvodi zdravu prehranu. 

Politika kvalitete i okoliša

Upravo snažan angažman svih zaposlenih u postizanju zadovoljstva krajnjih korisnika, odnosno kupaca rezultirao je izvanrednim poslovnim uspjehom Jadranka grupe.

Prema međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001, odnosno prema sustavima upravljanja kvalitetom i okolišem, postignuto je zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, od kupaca, do  dobavljača, zaposlenika i vlasnika, sve do lokalne zajednice u kojoj Grupacija djeluje.

1487160474517_Jadrankadd.GIF