Privatna specijalistička pedijatrijska ordinacija

Dr.med., Mr.sc. Tatjana Funarić

Biografija

Dr.med., Mr.sc. Tatjana Funarić, rođena 1968. godine u Rijeci, Medicinski fakultet upisala je 1986/87., diplomirala 1991. godine (Medicinski fakultet Rijeka). Stručni ispit pri Ministarstvu položila je 1993. godine.
Poslijediplomski studij smjera Opća Klinička potofiziologija na Medicinskom fakultetu u Rijeci upisuje 1991./92. . Titulu magistra znanosti stekla je 1999. godine.
1998. upisuje specijalizaciju iz pedijatrije. 1999. završava postdiplomski studij iz pedijatrije, a 2002. stječe naziv specijalist pedijatar.
Postdiplomski tečaj iz ultrazvuka abdomena završila je u Zagrebu 2002. godine.
Tečaj respiratorne fizioterapije Hrvatskog pulmološkog društva završila je 2013. godine.
Privatnu praksu iz pedijatrije obavlja od 2002. godine u vlastitoj ordinaciji pri Domu zdravlja u Malom Lošinju.
Sudjeluje na brojnim kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu (exellence in pediatrics: 2011.Istanbul, 2012. Madrid, 2013.Doha, 2014.Dubai).

Dr.med. Tatjana Funarić je sudjelovala u razvoju programa plućne rehabilitacije Re-Spiro Junior, a programi za djecu se provode pod njenim liječničkim nadzorom.

Vrste usluga:

 • Liječenje akutnih bolesti kod djece
 • Liječenje i praćenje kroničnih bolesti kod djece
 • Sistematski pregled zdrave djece i predškolske djece
 • Zdravstvena zaštita novorođenčadi i djece
 • Cijepljenje
 • Konzultaciije

Vrste pretraga:

 • Pulsna oksimetrija, spirometrija, aparat za inhalaciju i kisik
 • Brzi streptokokni test, analiza CRP-a
 • Mjerenje krvnog tlaka
 • EKG

Indikacije:

 • Akutne i kronične bolesti djece, preventivni programi

NAPOMENA:

 • Ukoliko Vaše dijete ima specifičnu dijagnozu, ponesite sve nalaze i medicinsku dokumentaciju. Ako postoji potreba dodatne dijagnostičke obrade korisnik će biti upućen na dodatnu obradu u partnersku zdravstvenu ustanovu.