Privatna specijalistička internistička ordinacija

Dr.med., Mr.Sc. Anamarija Margan Šulc

Biografija

Mr.sc. Anamarija Margan Šulc, dr. med diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (1984. godine) i specijalizirala internu medicinu na prestižnom odjelu KBC Rebro gdje je i magistrirala kliničku farmakologiju. Tijekom 10-godišnjeg rada u KBC Rebro i kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice u Zagrebu, usporedno je završila poslijediplomske edukacije na području epidemiologije i ultrazvučne dijagnostike.

Autorica je brojnih stručnih članaka i nekoliko znanstvenih istraživanja. Radove je izlagala na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i svijetu te ih publicirala u domaćim i međunarodnim liječničkim časopisima. Članica je Hrvatske liječničke komore i Europske liječničke komore.

Tijekom 20-godišnjeg rada na otocima Cresu i Lošinju provela je više projekata na području zdravstvene zaštite otočke populacije među kojima se ističe uvođenje telemedicinske dijagnostike i telemedicinsko umrežavanje više jadranskih otoka s referalnim kliničkim bolnicama na kopnu.

Pokrenula je i vodi internističke ambulante, opremljene modernom medicinskom opremom, u hotelima Aurora, Bellevue i Punta na otoku Lošinju. Uz kliničke preglede i provedbu zdravstvenih programa, u ambulantama primjenjuje ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku. Jezici komunikacije sa stranim gostima su engleski i talijanski.

Uz široko profesionalno iskustvo i samostalnost u radu neizostavnu pozornost posvećuje individualnom pristupu svakom pojedinom pacijentu. Dugotrajnom praksom stekla je vještine specifične za liječnički rad s otočkom populacijom i sa stranim gostima pri čemu uvažava kulturu sredine iz koje pacijent dolazi te takvim pristupom, nikad ne štedeći vremena, s pacijentom i/li gostom u programu zdravstvene rehabilitacije, ostvaruje individualiziranu komunikaciju koja se temelji na povjerenju i vodi učinkovitom liječenju i oporavku.

Posljednjih godina intenzivno je angažirana na projektima zdravstvenog turizma i razvoju medicinskih programa za goste u sklopu turističke ponude konzorcija Jadranka d.d. Pri tome je pokrenula program plućne rehabilitacije u suradnji s Pulmološkim društvom Republike Hrvatske i Liječničkom komorom Republike Hrvatske.

Vrste usluga:

 • Detaljni specijalistički internistički pregled
 • EKG s interpretacijom nalaza
 • Spirometrija (mjerenje plućne funkcije spirometrom)
 • Pregled i dijagnostika suvremenom aparaturom ultrazvuka (vrata i štitne žlijezde, trbušne šupljine, mišića i zglobova)
 • Liječenje akutnih  i kroničnih bolesti (povišen tlak, srčane bolesti, plućne bolesti, bolesti želuca, gušterače, crijeva, jetre, žučnog mjehura, bubrega, mokraćnog mjehura, šećerna bolest, povišene vrijednosti masnoća u krvi, liječenje poremećaja štitne žlijezde)
 • Konzultacije
 • Laboratorijska obrada (kompletna laboratorijska obrada, hormoni, tumorski markeri) u suradnji s vanjskim laboratorijima

Oprema:

 • EKG – MOTARA ELI 250 (sa interpretacijom nalaza)
 • Ultrazvuk – Siemens ACUSON X 150
 • Spirometar – Spiro-lab 200
 • Obrada uzoraka u suradnji s vanjskim laboratorijima

Napomena:

 • Ukoliko imate specifičnu dijagnozu, ponesite sve nalaze i medicinsku dokumentaciju. Ako postoji potreba dodatne dijagnostičke obrade korisnik će biti upućen na dodatnu obradu u partnersku zdravstvenu ustanovu.