“Dinko Kozulić” Dom zdravlja

Dom Zdravlja

U Domu zdravlja “Dr. Dinko Kozulić“ djeluje:

 • Hitna medicinska pomoć,
 • akutno-observacijski kreveti (stacionar s 14 kreveta) za promatranje i liječenje pacijenata,
 • hemodijaliza,
 • stomatološka zaštita,
 • laboratorijska,
 • RTG i ultrazvučna dijagnostika.
 • Specijalističko konzilijarna zaštita:
  • kirurg,
  • anesteziolog,
  • ginekolog,
  • internist
 • Povremeni specijalisti:
  • okulist,
  • otorinolaringolog,
  • psihijatar.

*Turistička ambulanta radi u ljetnim mjesecima.

 INFORMACIJE:
Adresa: Priko 69, Mali Lošinj, 51550
Tel./fax: + 385 51 231 804,
E-mail: dom.zdravlja.mali.losinj.1@ri.t-com.hr
Web: www.dz-mali-losinj.com