Centar za dijalizu

Dom zdravlja Mali Lošinj

Centar za dijalizu otvoren je cijele godine. Jedinica za dijalizu raspolaže s 7 dijaliznih mjesta. Rad s pacijentima se provodi u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni ponedjeljkom, srijedom i petkom.

Nadzor nad liječenjem provodi liječnik internist uz još jednog liječnika i medicinske sestre posebno educirane za dijalizu. Zbrinjavanje komplikacija povjereno je KBC Rijeka.

 

Kronični bubrežni bolesnici mogu bezbrižno boraviti na Lošinju jer im je na usluzi Centar za dijalizu