Klima

S ukupno više od 260 dana sa sijanjem Sunca godišnje, Lošinj spada među najsunčanija područja u Hrvatskoj.

Jedna od najsunčanijih destinacija u Republici Hrvatskoj, s više od 260 sunčanih dana je Lošinj, sjevernojadranski otok kontrolirane mikroklime.

 ͠ 

Na to prvenstveno utječu vjetar, solarno zračenje, vlaga i temperatura koja odaje dojam kako se nalazite u bogatom zimskom vrtu, ugodnom i revitalizirajućem, neovisno o tome u koje godišnje doba ga posjećujete. Kroz godinu, osjet ugode se mijenja, no nema većih odstupanja od prosjeka koji lošinjsku klimu svrstava u raspon od vrlo hladne do ugodno tople klime.

Za jesenske i zimske mjesece, prvenstveno u periodu od sredine studenog do sredine ožujka, karakterističan osjet ugode je poprilično hladan, a u jutarnjim i večernjim satima i vrlo hladan. Međutim, u rano proljeće, jednako kao i u ranu jesen, osjet hladnoće nestaje, a prevladava osjet ugodno svježeg što privlači sve veći broj posjetitelja željnih aktivnog odmora, uz šetnje  ili sport.  Ti posjetitelji odabiru Lošinj kao svoju destinaciju aktivnih odmora kako kroz travanj i svibanj, tako i kroz rujan i listopad.

U ljetnim mjesecima, jutra i večeri su ugodne te je boravak na otvorenom moguć tijekom čitavog dana. Iznimka je period od kraja srpnja i početka kolovoza kada su popodneva izrazito  topla, no osjećaj vrućine koji se tada javlja  lako je ublažiti osvježavajućim kupanjem u prekrasnom, kristalnom bistrom moru u jednoj od malološinjskih uvala.

Znate li koju destinaciju zdravlja preporuča Pulmološko društvo Hrvatske za liječenje svih pulmoloških problema? Upravo Lošinj – Otok Vitalnosti!

Inače, prema Köppenovoj klasifikaciji klime, koja svaku klimu klasificira po dva klimatska elementa – temperaturi zraka i količini padalina,  Lošinj  se svrstava u područja sa umjereno toplom klimom. Kao najtopliji mjesec, ističe se srpanj sa srednjom temperaturom od 24,5 ºC, a kao najhladniji veljača sa srednjom temperaturom od svega 7,7 ºC. Od početka lipnja do kraja rujna, mogu se očekivati srednje dnevne temperature više od 20 ºC, a i temperatura mora u tom periodu je iznad 20 ºC tako da je u tom periodu more konstantno ugodno za kupanje.

Hladni dani, u kojima temperatura padne ispod 0ºC vrlo u rijetki. Za razliku od toga, dana u kojima je temperatura iznad 25 ºC puno je više, a u srpnju i kolovozu gotovo svi dani su takvi. Nije rijetkost da temperatura prijeđe i prag od 30 ºC što se može okarakterizirati kao iznimno vrući dani. Tada su najčešće i noći toplije, pa se događa da se temperatura po noći ne spusti ispod 20 ºC.

Kada govorimo o naoblaci, nje je puno više zimi i može se dogoditi da je polovica neba zastrta oblacima, no u proljeće se naoblaka smanjuje, a u ljetnim mjesecima gotovo potpuno nestaje, stoga su prosječne godišnje razine manje od 5 desetina.

Od studenog do veljače u prosjeku ima 4-5 sunčanih sati dnevno, a u najsunčanije godišnje doba, ljeti, sunce u prosjeku sije duže od 10 sati dnevno.

Puno je više vedrih dana, onih u kojima je srednja dnevna naoblaka manja od 2 desetine, a slijedom svega navedenog najviše vedrih dana ima ljeti, a u srpnju i kolovozu takvih je više od trećine dana u mjesecu. Najviše oblačnih dana ima od studenog do ožujka, ali ni u tim mjesecima u prosjeku nema više od 10 oblačnih dana u mjesecu.

Godišnje u Malom Lošinju padne oko 918 mm oborina. Najmanje oborina je u ljetnim mjesecima, a najviše u jesenskim i zimskim. U periodu od listopada do ožujka padne 59% ukupne količine oborina, i tada na Lošinju bude prosječno manje od 10-ak oborinskih dana. U skladu sa obilježjima maritimnog oborinskog režima, na Lošinju u ljetnim mjesecima gotovo nema oborina, u prosjeku samo 3 do 5 oborinskih dana na mjesec.

Prevladavaju slabi vjetrovi, prvenstveno bura i jugo što je karakteristično za cijelu obalu, a ljeti moguća su strujanja iz zapadnog kvadranta, poznatija kao maestrali.

 

Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske
Autor: M.Sc. Ksenija Zaninović

 

Prouči privitke:

 Ljekoviti otok Lošinj

 Zdravlje na Otoku vitalnosti