Analizator sastava tijela

Seca mBCA 515

Vitality hotel Punta ponosan je vlasnik analizatora sastava tijela Seca mBCA 515 koji radi na principu bioelektrične impedancije.
Naime, radi se o visokokvalitetnom medicinskom uređaju koji daje klinički validirane rezultate. Studija o preciznosti rezultata objavljena je u znanstvenom časopisu „European Journal of Clinical Nutrition“.

Sama analiza traje manje od 20 sekundi, a dobiveni podaci mogu služiti kao pokazatelj općeg zdravlja i nutritivnog unosa, može služiti u praćenju fizičkog stanja i promjene tjelesne mase, tj. sastava tijela.

Analizom sastava tijela pomoću Seca mBCA 515 moguće je odrediti:
– tjelesnu masu i indeks tjelesne mase (BMI)
– količinu masnog tkiva (FM) i indeks masnog tkiva (FMI)
– količinu nemasnog tkiva (FFM) i indeks nemasnog tkiva (FFMI)
– količinu visceralne masnoće
– skeletnu mišićnu masu (SMM) u cijelom tijelu, torzu, lijevoj i desnoj ruci, te lijevoj i desnoj nozi
– odnos masnog i nemasnog tkiva (BCC)
– količinu ukupne (TBW) i izvanstanične vode (ECW) u tijelu, te stupanj hidracije
– vektor analizu bioelektrične impedancije (BIVA)
– količinu i kvalitetu somatskih stanica (Phase Angel)
– bazalni metabolizam i energetske potrebe organizma

Iz gore navedenog, vidljivo je da se analizom sastava tijela dobivaju brojni podaci.
Dobiveni rezultati mogu se koristiti u:
1. Kontroli tjelesne mase
– smanjenje količine masnog tkiva, te održavanje ili povećanje količine mišićnog tkiva
– određivanje količine zadržavanja vode
– sportskoj medicini
2. Sportskim pripremama
– praćenje treninga sportaša
– praćenje sastava tijela tijekom mirovanja zbog sportske ozljede i rehabilitacije
3. Praćenju općeg zdravlja
– procjena malnutricije
– kontrolu edema
– kontrola mišićne funkcije
4. Kliničkom nutricionizmu
– onkologija, nefrologija, srčana insuficijencija, dijabetologija